Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

 

 

Bakgrunden till Föreningen Ångkraftverkets Vänners bildande

Det är framför allt två händelser, som gjorde att föreningen bildades:

 1. Under 1999 hade Länsstyrelsen arrangerat utställningen "Pannhus 11" - om vårt industriella kulturarv. på ångkraftverket.
  Utställningen rönte stort intresse med många besökare. Efter denna utställning togs initiativ till guidade visningar av kraftverket. Dessa utfördes av frivilliga krafter, men under ägaren PEABs "beskydd".
  Efter något år slutade den PEAB-anställde, som varit sammanhållande för guidningarna och ett antal entusiastiska guider stod utan organisation. Det var då ideén om en förening uppstod. Förste ordförande blev Arne Jönsson.

 2. Västerås stad tar fram planer på en ny stadsdel - "Centrala Mälarstaden".
  Mitt i denna för västeråsarna centrala del låg Ångkraftverket. Någonting måste hända med det.
  Antingen riva eller göra något vettigt av byggnaderna.
  Den senare idén blev vår uppgift - att försöka få ett innehåll i Ångkraftverket som kunde vara till glädje
  för västeråsarna - och med sitt tekniska innehåll som en bärande idé.

Verksamhetsberättelser

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

År 2007

År 2006

År 2005

År 2004

År 2003

År 2002 - Första året

- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket