Böcker och artiklar om Ångkraftverket

  Under årens lopp har det skrivits många böcker och artiklar om Ångkraftverket.

  De har haft olika syften - allmän eller djup teknisk beskrivning - och täckt hela eller delar av anläggningen.

  De flesta har vi digitaliserat och kan läsas på denna hemsida.

  Välj Allmänna beskrivningar

              och

  Tekniska beskrivningar

 

  Allmänna beskrivningar

 

Ångkraftverket i Västerås

Karl Axel Jacobsson, verksam i föreningen Ångkraftverkets vänner sedan dess start, har skrivit en omfattande bok om Ångkraftverket och alla de verksamheter, som Vattenfall bedrev i området under perioden 1915-1990 (2009)

Här finns boken att köpa

  • Turistbyrån i Västerås

  • Länsmuseet - butiken

  • Leanders antikvariat - Stora Gatan Västerås

  • direkt från författaren, Karl Axel Jacobsson. (e-mailadress: karl-axel.jacobsson@telia.com eller tel 070-6716434)

 

  

        

   

  

  

Västerås Ångkraftverk

En bra och överskådlig sammanfattning över anläggningen.

Broschyr, 1999

Utgiven av Länsstyrelsen i Västmanlands län och Stiftelsen Västmanlands läns museum.

(25 sidor PDF 5 MB)

 

     

 

     

Dokumentation framtagen i samband med Byggnadsminnesförklaringen, 1999 och kan läsas här

  1. Teknisk-historisk bakgrund till Västerås Kraftstation
  2. Förslag till omistliga delar av byggnadsminnet ”Ångkraftverket”
  3. Ångkraftverkets arkitektoniska kvaliteter, estetiska upplevelsevärden och arkitekturhistoriska status

 

 

 

 

 

”Synnerligen Märkliga”

Utdrag ur: Byggnadsminnen i Västmanlands län

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, årsbok 2003-2004

Författare: Hans Alenius / Krister Ström

Finns på Stadsbiblioteket Västerås

6 sidor text och bilder

 

 

      

   

Ångkraftverket 60 år och 75 år.

3 sidor som år för år sammanfattar de viktigaste händelserna.
  (PDF 1.8MB)

 

Tekniska beskrivningar

 

    

 

 

 

En dokumentation i ord och bild av driften i VÄSTERÅS KRAFTSTATION

Författare: industrihistorikerna Bengt Spade och Sven Olof Ahlberg, 1997, Vattenfall

Efter en kort historik beskrivs hur det gick till att starta och köra ångkraftverket. Många bilder.

45 sidor

Finns i Ångkraftverkets Vänners bibliotek och på Stadsbiblioteket Västerås, men kan även läsas här. PDF, 21 MB

 

 

     

 

 

 

Västerås kraftverk – Redogörelse för kraftverkets tillkomst och utveckling.

Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, nr 7. Utkom den 15 maj 1924

Skriften behandlar alla byggnader (även bostäder), utrustning och personalförhållanden såsom läget var 1924.

Ca 50 sidor (A5)

 

 

      

 

 

 

Redogörelse för Vattenfallsstyrelsens arbeten med torvtillverkning och torveldning åren 1916-1921

Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen, nr 3. Utkom den 30 juli 1922.

Skriften behandlar torvbrytningen vid anläggningarna i Ramnäs och Trummelsberg och de problem man hade vid dessa anläggningar. Även ekonomi och teknik för torveldning i ångkraftverket behandlas.

C:a 60 sidor. Dokumentet, som är återskapat från en dålig kopia ,

kan läsas här i sin helhet. PDF, 3 MB

 

 

     

 

 

 

Västerås ångkraftverk. En unik anläggning från 1917 som är hotad av nedskrotning och rivning.

Författare: arkitekt Leonard Brunke

 

Artikeln ingår i Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands läns museum årsskrift 1996

 

Artikeln är en sammanfattning av en omfattande industrihistorisk dokumentation av samme författare.

14 sidor (A5).

Finns på Stadsbiblioteket Västerås, men artikeln kan även läsas här. PDF 4,6 MB

 

 

 

 

Mekanisten 1997:3

Västerås Ångkraftverk

Författare: Stig Olof Svensson

En översiktlig historik med olika byggnader och byggnadsetapper.

Därefter en fördjupning i Pann- och Turbinteknik

8 sidor A5 text och bilder (PDF 1 MB)

 

 

      

 

 

 

Matarvattenanläggningen (Mavan) vid Västerås kraftverk

Ett examensarbete i KY-utbildning i Industriminnesvård, 2001

Författare: Jenny Nilsson och Fredrik Johansson

 

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av Mavan

55 sidor, 9.5 MB

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

 

 

 

  

 

 

Västerås Ångkraftverk

Dokumentation, skadebesiktning och åtgärdsförslag av tornpanna P12

 

Examensarbete Industriminnesvård 1999

Författare: Anna-Stina Hedberg och Bertil Bertilsson

 

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av Panna 12. Innehåller också förslag på framtida användning av anläggningen

52 sidor, 5.5 MB

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

 

 

      

 

 

 

Västerås Ångkraftverk

Elkraftutrustningen: Turbiner, generatorer, högspänningsskydd, elkontrollrum och reläskydd

Examensarbete Industriminnesvård 2006

Författare: Bengt Andersson

 

En fördjupad teknisk och industrihistorisk genomgång av hela elkraftutrustningen

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek

 

 

  

 

50 000 KW STAL-TURBINEN I

VÄSTERÅSVERKET

 Av Kraftverksingenjör K-G Ljungdahl, Västerås

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1934, häfte 46

Beskriver 50 000 KW turbinen.

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek,

men kan även läsas här.

8 sidor, PDF 3,3 MB

 

 

      

 

 

ÅNGPANNORNA

VID VÄSTERÅS KRAFTVERK

Av Byrådirektör Uno Blomquist, Västerås

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1952, häfte 7

Beskriver konstruktionen av tornpannorna vid anläggningen och bakomliggande konstruktionskriteria

Finns i Ångkraftverkets vänners bibliotek,

men kan även läsas här.

9 sidor, PDF 2,5 MB

 

 

  

 

Artiklar ur Teknisk Tidskrift

Teknisk Tidskrift startade 1870 och gavs ut av Svenska Teknologföreningen (senare Svenska Civil-ingenjörsförbundet).

Tidskriften, som kom ut med 10-15 nr per år, var ett forum för ingenjörer där tekniska innovationer publicerades. 

Många artiklar har berört ångkraftens och elektricitetens utveckling och i de sammanhangen finns många referenser till Västerås Ångkraftverk. Här finns en förteckning över några av dessa artiklar.

 

      

 

 

VÄSTERÅS STEAM POWER PLANT, SWEDEN

Printed in Sweden, 1950

Document in english describing the Steam Power plant at Västerås, Sweden.

The power plant had unique boilers and generating machinery.

 15 pages, PDF 3.8 MB

                                                                                                                    - Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket