Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

                                                                                                                                                                                                    

       Äldre medarbetare berättar

 

En viktig del i dokumentation av en industrianläggning är att fånga upp de mjuka delarna och få tidigare medarbetare

att berätta hur det var att arbeta där.
Ångkraftverkets vänner har under 2009 och 2010 intervjuat ett antal personer som arbetat på Ångkraftverket med olika befattningar.

I arkivmaterialet har vi också funnit några äldre intervjuer och minnesanteckningar.

Materialet täcker hela tidsperioden från starten 1917 till nedläggningen 1991.

 

Välj och klicka på önskad intervju!

Till Karl-Erik Adolfssons intervju hör också en liten videoinspelning. Denna är gjord 2006.

Man kan också få intervjuerna i PDF-format. Utskrifterna blir bättre på detta sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Hansson var kraftverkschef i Västerås från 1948 till 1967 då han gick i pension.

Läs här ett föredrag han höll 1954 på ett informationsmöte för företagsnämnden.

Rubriken var "Att vara chef för Västerås kraftverk".

Ett tidsdokument. Läs om planer, som aldrig realiserades och om hur Harald H ville vara lite mera personlig mot personalen.

 

 

 

Karl-Erik Adolfsson började som lärling på kraftverket 1945, 14 år gammal.
Efter ingenjörsutbildning var han chef på Instrumentverkstaden.
Karl-Erik har varit medlem i Ångkraftverkets vänner alltsedan föreningen startade.

Se en kort videofilm med Karl-Erik i P15s kontrollrum.

 

 

 

 

Driftverkmästare K.B Johansson arbetade på ångkraftverket från 1917 till 1952. Under alla sina år på kraftverket gjorde han dagboksanteckningar om arbetet. Då han gick i pension 1952 sammanställde han dessa.

 

 

 

 

P A Andersson var driftverkmästare under åren 1917 – 1952. Han intervjuades av personaltidningen ”Vi i Vattenfall” vid två tillfällen, 1952 och 1978. Båda intervjuerna finns här.

  

 

Sune Kihlberg arbetade 1951-1977 på olika avdelningar vid Vattenfalls anläggning i Västerås. Den längsta tiden som portvakt.

 

 

 

 

 

Eric Fornander arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962. Eric har varit aktiv inom föreningen Ångkraftverkets vänner.

 

 

 

 

Bertil Jonsson arbetade som elingenjör på Ångkraftverket i Västerås under åren 1953-1991. Bertil har varit aktiv inom föreningen Ångkraftverkets vänner.

 

 

 

 

 

 

Börje Eriksson arbetade som maskinist på kraftverket mellan 1959 och 1980. Först i maskinsalen och sedan med P15 (fjärrvärmepannan).

 

 

 

 

 

 

Rune Wretholm började på kraftverket 1940 som kontorsvakt och arbetade här fram till sin pensionering.  Har haft en mängd olika arbetsuppgifter framför allt i den verksamhet som låg utanför själva driften av kraftverket.

 

 

 

 

 

Bo Julin började lärlingsutbildning på Ångkraftverket 1955. Hade därefter under 50 år olika befattningar inom Vattenfall, bl.a. som övermaskinist för P13-P14 i Västerås

 

     

   

Bengt Lundberg växte upp i radhusen vid kraftverket. Han började på kraftverket 1938, 17 år gammal. Bengt har varit anställd på Vattenfall i 49 år.

Intervjun handlar om vilka arbetsuppgifter en tonårsgrabb hade på ångkraftverket innan lärlingssystemet hade införts.

 

Margit Pettersson, född 1931, växte upp i radhusen vid ångkraftverket. Hennes far arbetade på förrådet och som vuxen kom hon själv att arbeta på inköpskontoret på Vattenfall i Västerås

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                                            

ï»ż

- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket