Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Mavabyggnaden - nu en del av upplevelsebadetMAVAn (Matarvattenanläggningen) var den del av kraftverket, och hade som uppgift att förse ångpannorna med vatten.

Matarvattnet kom från stadens vattenledning. Vattnet måste befrias från salter och det skedde i den
avhärdningsutrustning med saltlösning och filter som var placerad i MAVAn.

Vattnet pumpades till pannorna där det upphettades till ånga med hög temperatur och tryck och leddes till ångturbinerna.
Efter att ha passerat skovlarna kyldes ångan och kondenserades till vatten som pumpades tillbaka till MAVA-tankarna.

Det var således ett slutet system.

MAVA-anläggningen uppfördes 1949 i anslutning till att Panna 13 och 14 byggdes. Det bygget dokumenterades väl och här visar vi några av bilderna.

MAVA-byggnaden är nu riven för att ge plats för badet.

Det finns flera likheter mellan MAVAn och badet - stora vattentankar, många rör och flera betongvalv.

 

Här kan du få en glimt från olika faser i MAVAns historia :

 

Bildspel från bygget 1949. Se hur byggmetoderna har utvecklats (Foto Ångkraftverkets vänners arkiv)

Se bildspelet här...

Panoramavy från MAVAn. Här finns en passage till turbinhallen. I det nya badet kommer öppningen att finnas kvar (glasad) så att man kan se in i turbinhallen. (Foto John Eklund)

Se panoramabilden här..

 

 

 

 

Några rivningsbilder från 2009. (Foto L-E Johansson)

Se bildspelet här..

 

 

 


 


- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket