Teknisk Tidskrift startade 1870 och gavs ut av Svenska Teknologföreningen (senare Svenska Civilingenjörsförbundet).

  Tidskriften, som kom ut med 10-15 nr per år, var ett forum för ingenjörer där tekniska innovationer publicerades. 

  Många artiklar har berört ångkraftens och elektricitetens utveckling och i de sammanhangen finns många referenser till

  Västerås Ångkraftverk. Nedan finns en förteckning över några av dessa artiklar.

  De flesta större bibliotek har inbundna årgångar av Teknisk Tidskrift.

  Även Föreningen Ångkraftverkets Vänner har en omfattande samling av tidskrifterna i sitt bibliotek.

  Inom Projekt Runeberg pågår också ett arbete med att digitalisera Teknisk Tidskrift.

 

    År 1915

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Elektriska kraftkommitténs betänkande

194, 199

 

 

Elektriska kraftledningar

249

 

 

Konstruktion och anordning av fabriksbyggnader

259

 

 

Jättegeneratorer från ASEA

67

 

 

Högspänningsproblem

209

 

 

Högspänningsteknik

412

 

 

Kolmarknaden under 1915

17

 

 

Industriella krigsberedskapen

336

 

 

Porjus

95

 

 

Vattenfall och vattenfrågor etc.

Flera sidor

 

 

Koltransportbanor system Hunt

17

 

 

Matarvatten och dess rening

57, 69, 77

 

 

Ångpannors livslängd

53, 60

 

 

Ångturbiner, smörjning

69

 

 

Beräkning av kraftledningsstolpar

7

 

 

   År 1916

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Bränslefrågan

80, 288 m.fl.

 

 

Vattenkraft och bränslepolitik

46

 

 

Kolmarknaden 1916

33

 

 

Torvindustrin

81, 436, 447

 

 

Elektr. Kraftindustriutveckling de senaste 5 åren

335

 

 

Generatorer för torvbränsle

131

 

 

Kriget, freden och våra industrier

61

 

 

Krigets inverkan på torvbränsleindustrin

404

 

 

Krigsberedskapskommissionen

160

 

 

Vattenfalls planer på landsbygdselektrifiering

132

 

 

Svenska vattenkraftens värde och konkurrensmöjligheter

253

 

 

Tyska kolindustrins läge under kriget

419

 

 

Vattenfalls byggnadsarbeten

357

 

 

Om ånganläggningars ekonomi

219

 

 

Porjus, vattenturbinerna

45

 

 

Ångförbrukning vid multipelturbiner

61

 

 

 

   År 1917

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Bergslagens kraftfråga

75

 

 

Besiktning av ångpannor.

312

 

 

Bränntorv

286

 

 

Bränsle för ångdrift och centraluppvärmning

418

 

 

Industri och bränslefråga i kristid

435

 

 

Porjus

135

 

 

Utnyttjandet av stat. Vattenkraft

137, 153

 

 

Vattenkraftfrågor 1917

210

 

 

Åtgärder för vinnande av möjligast ekonomiska utbyte vid ångdrift

418

 

 

Ångturbiner för stationära ändamål

60

 

 

Angproduktion

68

 

 

Elledningar, dimensionering

12

 

 

Metod för bestämning av linjefel å högspänd luftlinje

46

 

 

   År 1931

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Genomgående många artiklar om ångkraft

Flera sidor

 

 

  År 1935

 

Artikel

Sido-referens

 

 

50 000 KW Stal-turbinen i Västeråsverket

 Finns i särtryck

 

 

   År 1949

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Skador på överhettare och luftförvärmare vid oljeeldning

637

 

 

Sidrörstuber i ångpanneeldstäder

869

 

 

 

 

 

                       

   År 1950

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Ångkraftens roll i svensk kraftförsörjning

1

 

 

Utvecklingen av Ljungströms ångturbin och luftförvärmare

33

 

 

Eldning med tjocka oljor

47

 

 

Moderna högtrycksångpannor

945

 

 

Flygaska - ett avfall som blir nyttig produkt

844

 

 

 

 

 

 

   År 1951

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Ångturbinsstandardisering

980

 

 

Skador i ånganläggningar

955

 

 

Rökgasåterföring

622

 

                       

   År 1952

 

Artikel

Sido-referens

 

 

Ångpannorna i Västerås kraftverk

Finns i särtryck