Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Arkivmaterial för Västerås ångkraftverk

Mycket arkivmaterial finns sparat och förtecknat och här finns intressant information för den som vill tränga djupare in i verksamheten vid Ångkraftverket.

Arkiven täcker ekonomi-, personal-, drift-, teknik- och byggnadsfrågor.

Materialet är förvarat på två fysiskt skilda platser :

På Landsarkivet i Uppsala. Innehållsförteckning finns här

Hos Ångkraftverkets Vänner i Västerås. Innehållsförteckning finns här

 

Dokument på Landsarkivet i Uppsala

Ångkraftverket ägdes av Vattenfall, som var/är ägt av svenska staten. Man var därmed ålagd att bevara och arkivera handlingar.

När anläggningen lades ner i början på 1990-talet kom därför en delegation från Riksarkivet och tog hand om en stor mängd handlingar.

Dessa har sedan förtecknats och finns nu tillgängliga för forskning på Landsarkivet i Uppsala.

Innehållet kan man se i NAD (Nationella ArkivDatabasen) med direktlänk ovan.

Viss information finns också i Vattenfalls huvudarkiv på Riksarkivet i Arninge.

Dokument hos föreningen Ångkraftverkets Vänner i Västerås

Arkivarierna från Riksarkivet tog inte med sig allt. Dels lämnade man kvar dubletter, dels fanns många dokument ute i kontoren hos de olika tjänstemännen och dessa lät man vara kvar.

Ångkraftverkets vänner har samlat in dessa dokument - ingår i byggnadsminnet - och förtecknat dem.

Detta arkiv finns i Västerås och är tillgängligt via föreningen.

Förteckningen är gjord utgående från det arkiveringssystem man använde på ångkraftverket och avviker därmede från det standardsystem man använder på Landsarkiven.

Länk till förteckningen - se ovan.