Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Västerås Ångkraftverk i bilder

Följ energins väg från kol till el

Foto: John Eklund
(Bilderna öppnas i popup-fönster, stäng genom att klicka var som helst på bilden. Stäng denna sida för att återgå till websiten.)

Exteriör:

Kraftverket byggdes ut från 1915 till 1959. "Årsringar" kan spåras i fasaderna.

Centraltornets spetsiga topp utgjorde kraftverkets högsta del innan tornpannorna började byggas på 1930-talet. Övre 70 kV-ställverkets vind har runda gavelfönster på rad norrut, kvar sedan innan ställverket byggdes ut med det lägre taket. Golvplanet sk채r mitt i tv채rposten på två av de högsmala fönstren - trots merarbetet har man följt Erik Hahrs vision.

Gamla Pannhuset:

Hyste en gång 10 stycken liggande pannor från epoken före tornpannorna, idag utrivna.

Panntorn

Mellan 1930-talets början och 1940-talets slut tillkom tornpannorna. Här upphettas vatten till ånga genom kol- eller oljeeldning...

De sista två bilderna visar en lustig syn: vid en översvämning i panna 12:s källare 2006 vattenfylldes bl a lampkuporna. När vintern kom, frös vattnet och spräckte glaset. Isbollen smälte till våren.

Pannkontrollrum mm

Maskinhall

Den heta ångan från pannorna leds under högt tryck till maskinhallen. Här ligger 7 st turbingeneratorer från 1917 - 1951 som en unik exposé över ångteknikens utveckling under dess "guldålder".

Maskinhallen, med 2 ½-stens tegelmur, har golv av grön marmor och pelarbeklädnader av svart kalksten. Armaturerna ritades sannolikt av kraftverkets arkitekt Erik Hahr.

Elkontrollrum

Maskiner och utspänning mm övervakas dygnet runt från elkontrollrummet med instrumenttavlor av marmor. När driftorder inkom via telefon, ringde man i sin tur upp pannkontrollrummet och beordrade uppeldning.

Kondensorkällaren

När ångan passerat turbinerna, kyls den i kondensorer (ej kondensatorer!) i våningen under maskinhallen. Överskottsvärmen gick ut i Mälaren till 1950-talet när aggregat G1 påbyggdes med en extra kondensor (värmeväxlare) för fjärrvärmedistribution.

Matarvattenanläggningen "Mava"

Från kondensorkällaren matas vattnet tillbaka till pannorna via matarvattenanläggningen, där kemikalier även tillsätts för att avhärda vattnet och motverka pannsten.

Ställverket

Generatorernas utspänning (c:a 6 kV) leds i skenor och kablar till generatorställverket...

...upptransformeras till 70 000 V i transformatorfacken...

...och går via 70 kV-ställverket ut på kraftledningarna.

Kraftverket hade också ett lågspänningssystem med batterier och roterande omformare:

Kontor

De banbrytande tornpannorna ritades på plats i kraftverkets kontor. (Kontorslokalerna har flyttats under årens lopp. De kontor som fanns kvar till 2008 är av 50-talsdesign).

Vindar

Hissar som stått länge

Övrigt

- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket