Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Föreningen

Ångkraftverkets Vänner

i Västerås

Föreningen är en ideell och oberoende sammanslutning med syfte att :

1. Verka för bevarande av före detta Statens Ångkraftverk i Västerås såsom en exponent för ångkraftgenereringens utveckling under dess första halva decennium, 1900-talets första del, samt för en utveckling härav till ett övergripande Sveriges Energihistoriska Museum.

2. Härvid medverka till att ångkraftverket byggs ut med ett center för tekniska och naturvetenskapliga upplevelser.

3. I samverkan med myndigheter, institutioner, företag, föreningar och skolor allmänt verka för ökat intresse av teknisk och naturvetenskaplig utbildning bland ungdomen.

4. Genom aktiva medlemmars insatser, och i samverkan med kraftverksfastighetens ägare, anordna visningar av Ångkraftverket för allmänheten samt verka för att tillgängliga lokaler utnyttjas för utställningar och andra evenemang som är i samklang med Föreningens syften.

Det finns museer för många ändamål som ur olika synvinklar speglar vårt historiska arv, men inget som speglar det energihistoriska kulturarvet varken i Sverige eller Europa

Ändå är det väl så att energiutvecklingen, från vattenhjulet, stånggången, ångmaskinen, elkraftgeneratorn till dagens elektronik är den viktigaste faktorn för utvecklingen till dagens moderna och högteknologiska välfärdssamhälle.

Utvecklingen stannar inte här, vi kommer även i framtiden att behöva kunniga tekniker och naturvetare som för utvecklingen vidare. Vi vill medverka till att detta blir möjligt, genom att skapa förståelse och intresse för de tekniska och naturvetenskapliga områdena.

Vår uppfattning är också att Västerås med Sveriges största ångkraftverk och ASEA-ABB som världsledare inom många områden är en logisk och naturlig plats för Sveriges Energihistoriska Museum. Att Västerås är Sveriges mest fjärrvärmda stad och dessutom var först i landet med fjärrkyla förstärker bara vår uppfattning.

Ett förverkligande innebär naturligtvis också ett uppsving för turistnäringen i Västerås med omnejd.

Vår ambition är att börja från grunden och steg för steg utveckla verksamheten och samarbetet med andra intressenter.

Föreningen har medlemsskap i

       - Arbetets Museum       www.arbetetsmuseum.se

                               och

       - Sveriges Hembygdsförbund och Västmanlands Hembygdsförbund                  www.hembygd.se 

 

Stöd föreningen!

 

- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket