Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

 

 

 

Framtiden

 

 

 

Man kan säga, att för Ångkraftverket startade framtiden 1998-1999 i och med att Peab köpte anläggningen och den byggnadsminnesförklarades.

Efter en längre tids planering definierade ägaren, Peab

Visionen Kokpunkten

  1. Kokpunkten är en upplevelsedestination med stort antal årliga besök, som ska sätta Västerås på den svenska upplevelsekartan.
  2. Kokpunkten är en fysisk och virtuell, ledande nordisk mötesplats och ett "skyltfönster mot världen" inom energi och klimatområdena.
  3. Genom att erbjuda en mix av upplevelser, lärande och engagemang skapas förutsättningar för att möta framtidens utmaningar

Visionen konkretiseras i tre delar

  • Actionbad - invigdes hösten 2014

  • Hotell som byggs i två av tornpannorna - arbetet startade hösten 2015 och ska invigas hösten 2017, dvs 100 år efter kraftverkets start

  • "Energy Science Center" - svensk och internationell energimötesplats. Planering för detta pågår

Viktigt för visionens genomförande är att i så hög grad som möjligt bevara Ångkraftverkets unicitet som industri- och byggnadsminne. Detta bevakas kontinuerligt av Länsstyrelsen.