Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

     Här är fakta bakom löpsedlarna

 

1932

 

De första pannorna saknade i stort rökgasrening, till förtret för många, inte minst de närmast boende som klagade på nedsotad tvätt.

I och med bygget av tornpannorna - den första klar 1932 - kom också rökgasrening. Till en början var det endast stoftpartiklar som avskiljdes.

 

1970

 

Detta var rubriker man kunde läsa så sent som 1970. Ångkraftverket hade då varit vilande under ett antal år, men nu uppstod elbrist - det var före kärnkraftens tid. Ångkraftverket körde igång och betraktades av många som Sveriges "räddningsplanka" för att klara elförsörjningen.

 

1932

   

Av de många utländska besökare som kom till ångkraftverket fanns också kungligheter. Såväl prins Edward - prince of Wales, som blev kung Edard VIII 1936 - som prince George, Hertig av Kent, som blev kung George VI (1936-1952). Båda var här vid två tillfällen 1932.

 

1932

   

Elkraftbehovet ökade snabbt och därmed också behovet av reservkraft. 1932 byggdes kapacitete ut med nästan 100% i och med att turbinaggregat  G5 på 50MW installerades. Denna krävde mera ånga och det klarade inte de tidigare "konventionella" pannorna av. För den skull konstruerades en helt ny panntyp, s.k. tornpanna. Detta var en Västeråskonstruktion helt igenom.

G5 var vid leverans det största ångturbinaggregat som byggts i Europa (Stal i Finspång). Det kom att dröja flera år innan någon större byggdes.

Besökare från hela världen kom till ångkraftverket för att studera tekniken

 

1968

  

Efter att under några år mest stått som reserv - Stenungsund hade kommit igång - var det åter dags att starta upp driften här 1968. Elkraftbehovet ökade starkt och vintern var kall och vattentillgången i älvarna låg. Man körde då bara dagtid.

 

1954

        

Västerås fjärrvärmeutbyggnad startade i ångkraftverket 1954. Först användes befintliga pannor men redan året efter startade projektering av ny och större panna. Vattenfall satsade då på en värmeproducerande kärnreaktor och 1957 togs beslut om att en sådan - Adam - skulle byggas i Västerås. Av olika anledningar blev det inte så, Vattenfall ändrade sina planer och Adam kom att byggas i Ågesta.

Ny olje-eldad panna (P15) för fjärrvärmen byggdes i stället 1959 i ångkraftverket.

Se Vattenfilmen om Adam-planerna här.

 

1932

      

Nej, kronprinsessan Victoria och prins Daniel har ännu inte besökt ångkraftverket.

1932, då generator 5 och panna 11 invigdes - kanske det årets största tekniska händelse i Sverige - var kronprins Gustaf Adolf och Louise hedersgäster.

 

1930,-31,-39,-57

      

Sedan 1921 har Kungliga Ingenjörsakademien (IVA) årligen delat ut guldmedaljer till svenska uppfinnare, visionärer och forskare för viktiga och betydelsefulla bidrag inom sin verksamhetsområden.

Fem personer har fått IVAs guldmedalj för arbete med utveckling av ångturbinaggregat och tornpannor vid Västerås ångkraftverk. Läs mer..

 

1951

       

Då den sista tornpannan (P14) och turbinaggregatet (G7) togs i drift 1951 var ångkraftverket under en tid Europas största fossileldade kraftverk. Vid kontinuerlig drift skulle det kunna täcka totala elbehovet för Stockholm, Göteborg och Malmö. (Ca 265 MW)

Idag motsvarar det Västerås totala behov. En annan intressant jämförelse är, att en av Facebooks datahallar i Luleå kräver ca 120 MW.

Kapaciteten motsvarar också ungefär Sveriges dubbla vindkraftspark 2014.

 

1966

  

En roll ångkraftverket hade var att täcka upp tillfälliga brister i elförsörjningen. Genom att anläggningen var mycket snabbstartad kunde man gå in under bara ett par timmar - t.ex. vid populära TV-program. Man kan säga att det var tack vare Västerås ångkraftverk som vi kunde se "Hylands hörna" Många kommer säkert ihåg den TV-storm, som Per Oscarsson orsakade annandag jul 1966 i detta program.

  

 

 

 

.

   

   

   

   

  

 

- Följ produktionen  

- Andra typer av kraftverk

- Beskrivning av ett ångturbinaggregat

- Beskrivning av en tornpanna

- Visste du att..
   

- Historik

- Tidsaxel med viktiga händelser

- Framtiden

- Film om anläggningen (8.5 min)

- Målsättning

- Medlemskap

- Förhistoria och  
   årsberättelser

- Ångkraftverket och människorna 

- De anställda berättar

- Tjänstemannamatrikel med titlar

- Kalla krigets påvekan på verksamheten

- Filmarkiv 

- Böcker och artiklar om anläggningen

- Bildkavalkad

- Panoramabilder

- Arkitektur

- Byggnadsetapper 

- Modell över anläggningen

- Beskrivning av byggnader

- Här kan ni boka
  en guidad visning
 

- Några länkar med
  anknytning till Ångkraftverket