Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

 

 

 

Välkommen till ett besök i turbinhallen

Här har vi samlat information om turbinaggregaten. Filmer, intervjuer och beskrivningar. Du kan också på egen hand vandra i turbinhallen och titta på utrustningen

     Foto John Eklund    

 

Meny:
    

 1. Lokalisera turbinhallen i anläggningen
    
 2. Snabbfakta
      
 3. Vandra runt i turbinhallen på egen hand
      
 4. Titta på filmer om turbinaggregatens uppbyggnad, tillverkning och montering
      
 5. Förteckning över dokumentation som berör aggregaten

 

Lokalisera turbinhallen

Foto Peab 2006

 

Turbinaggregaten finns i Byggnad 5 - Maskinhallen, det markerade området på bilden

I markplanet finns kondensorkällaren och på plan 2 ligger turbinhallen.

 

Tillbaka

 

Snabbfakta

Totalt finns här 7 ångturbinaggregat - i fortsättningen kallade aggregat. 6 st är levererade av Stal och 1 av de Laval. Den första från 1917 var på 7 MW och den sist installerade var på 65 MW (1952). Vissa var på sin tid "top-of-the-line" och folk kom från hela världen för studiebesök.

Ytterligare information om varje aggregat finns i planritningen under avsnittet "Vandra runt på egen hand" 

Anläggningens betydelse för elförsörjningen i Sverige framgår tydligt från diagrammen nedan.

   

Totalkapaciteten, då anläggningen var fullt utbyggd 1952, var 235 MW. Den var då kapacitetsmässigt den tredje största kraftstationen i Sverige. Endast Harsprånget och Kilforsen var större.

Källa "SEF-statistiken" 1953

En av de två största (G6 eller G7 på 65 MW) hade kapacitet nog för att täcka årsbehovet av energi för Göteborgs stad.

Hela Västeråsanläggningen skulle kunnat ha försörjt Stockholm+Göteborg+ Malmö tillsammans 1953.

Källa "SEF-statistiken" 1953

Tillbaka

 

Vandra runt i turbinhallen på egen hand

Med hjälp av panoramafotografering har vi gjort det möjligt så att du på egen hand kan vandra i turbinhallen och se dig omkring. Genom att aktivera informationspunkter kan du få ytterligare information.

Starta med en planritning

Förslagsvis börjar du med att titta på en planritning där du kan få detaljinformation om de olika aggregaten och sedan välja startplats för vandringen.

klicka på bilden för att starta

 

..eller med en översiktsbild över hela hallen

och sedan startar du vandringen vid aggregaten G1-G2

 

 

klicka på bilden för att starta

Lite information:

 • Visningen kräver Adobe Flash Player. Kan laddas ner gratis från nätet och ska fungera i de flesta miljöer.
 • Navigering kan ske med den panel som finns i varje bild. Testa de olika möjligheterna! För att rotera bilden kan du också röra på pekaren med vänster knapp nertryckt. Zoomning kan ske med tangenterna Shift och Ctrl.
 • Bilderna innehåller några "hot-spots", som aktiveras genom att man för muspekaren över dem:
    - ger information om objektet
  - klicka och du kommer till ny bild med fördjupad beskrivning
  - klicka och du kommer till nästa stop i vandringen
 • Fotobilderna är tagna under 2000-talet, dvs långt efter det att driften upphört. En del utrustning som inte tillhört anläggningen har under åren placerats här. Bortse från dessa. Vi har valt att inte retuschera bilderna utan visa lokalen så som den ser ut nu.

Tillbaka

Filmer och intervjuer

Se våra filmer och intervjuer som handlar om aggregaten

 

Bildspel, som översiktlig beskriver hur en Stal-turbin är uppbyggd. De olika delarna, hjälputrustning samt styr-och övervakning presenteras.

Tid 6,40 min

Utdrag ur intervju med Eric Fornander, f.d. maskinist vid Ångkraftverket. Utdraget handlar om hur man startade ett ångturbinaggregat.

Film från tillverkning av G6 1947.

Tid 27 min

Film från installation av G6 1948-49

Tid 20 min

Tillbaka

Dokumentation

Här är några skrifter om aggregaten

En dokumentation i ord och bild av driften i Västerås Kraftstation.

Bengt Spade och Sven Olof Ahlberg, 1997

Från sid 32 beskrivs hur man startar turbinerna

Klicka på bilden för att läsa dokumentet

50000kW Stal-turbinen i Västeråsverket.

Kraftverksdirektör K-G Ljungdahl.

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1934

Klicka på bilden för att läsa dokumentet

Stal handbok

En skriftserie från Stal, som detaljerat beskriver ett aggregat.

Finns i Ångkraftverkets Vänners bibliotek