Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Tidsaxel med viktiga händelser

   

 >>

  

1915

  

1917

  

1919

  

1922

  

1932/37

  

1948/51

  

  

1954

  

1969

  

1970-tal

  

1995

  

1998

  

1999

  

2002

  

2011

  

2014

   

 >>

1948 - 1951

Tornpannorna P13 och P14 byggs, generatorerna G6 och G7 installeras

Klicka i bilden för att förstora/stänga

Tillbaka till huvudmenyn -->


  • Nu byggs de sista tornpannorna P13 och P14. De är identiska.

                          

  • Även ångturbingeneratorerna G6 och G7, vardera på 65 MW, installeras.
      
  • Effekten ökar från 106 till 236 MW
       
  • Anläggningen är nu Europas näst största fossileldade ångkraftverk (endast Battersea i London är större) och tredje största kraftstation alla kategorier i Sverige.