Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Tidsaxel med viktiga händelser

    

 >>

  

1915

  

1917

  

1919

  

1922

  

1932/37

  

1948/51

  

1954

  

  

1969

  

1970-tal

  

1995

  

1998

  

1999

  

2002

  

2011

  

2014

    

 >>

1954 - 1974

Fjärrvärmeperioden

Klicka i bilden för att förstora/stänga

Tillbaka till huvudmeny -->


 • 1954 börjar Ångkraftverket leverera fjärrvärme till staden. Befintliga pannor används till en början
   
 • 1955 fanns långt gångna planer på att bygga ett atomvärmeverk (Adam) i Västerås. Planerna genomfördes inte, utan Adam kom att byggas i Ågesta

        

 • En helt ny panna - P15 - byggs för fjärrvärme och blir klar 1959
      
 • 1964 bygger Västerås ett eget kraftvärmeverk. Viss leverans från P15 pågår fram till 1974
     
 • P15 revs i samband med bygget av upplevelsebadet.