Denna website kräver att Javascript aktiveras.

Denna website kräver att Stylesheets aktiveras.

Tidsaxel med viktiga händelser

 

 >>

  

1915

  

1917

  

1919

  

1922

  

1932/37

  

1948/51

  

1954

  

1969

  

1970-tal

  

1995

  

1998

  

1999

  

  

2002

  

2011

  

2014

 

 >>

1999

Byggnadsminnesförklaring

Klicka i bilden för att förstora/stänga

Tillbaka till huvudmeny-->  • Ångkraftverket byggnadsminnesförklaras.
    Omfattar byggnader, maskiner och inventarier.
  • Länsstyrelsen kan bevilja dispens för förändringar.